अकोला जिल्ह्यात मतदानाचा आढावा

    दिनांक :21-Oct-2019
सकाळी ९ वा. पर्यंतचे मतदान
२८-अकोट- ५.२७%
२९-बाळापूर- ५.०९%
३०-अकोला पश्चिम- ४.४९%
३१-अकोला पूर्व- ५.१९%
३२-मूर्तिजापूर- ५.०४%