भंडारा जिल्हा मतदान टक्केवारी

    दिनांक :21-Oct-2019
भंडारा मतदान टक्केवारी 5 पर्यंत
तुमसर 65
भंडारा 54
साकोली 65
एकूण सरासरी 60.89