नाशिक : देवळाली कॅम्प रेल्वे स्थानकासमोरील आर्मी रेस्ट हाऊस परिसरात कचरा कुंडीत बेवारस बॅग आढळली, बॉम्बशोधक पथकाला पाचारण करण्यात आले.
   दिनांक :18-Feb-2019