अहमदनगर: पारनेर तालुक्यातील पळवे नजीक जातेगांव घाटात लक्झरीच्या अपघातात आठ जखमी
   दिनांक :18-Feb-2019