लातूर - विलासराव देशमुख यांच्या पुतळ्याचे आज मांजरा सहकारी साखर कारखाना येथे अनावरण
   दिनांक :24-Feb-2019