यंदा लोकसभेसाठी एकूण 10 लाख मतदान केंद्र असणार, ईव्हीएमवर उमेदवाराचा फोटोदेखील उपलब्ध असणार
   दिनांक :10-Mar-2019