एटापल्ली तालुक्यात रस्त्याच्या कामावरील 4 वाहनांची नक्षलवाद्यांकडून जाळपोळ
   दिनांक :13-Mar-2019