यवतमाळ : समाज कल्याणच्या सहायक उपायुक्त कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक विशाल बापूराव कुबडे याच्या विरोधात दहा हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल
   दिनांक :19-Mar-2019