हंडवारामध्ये सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला ठार केले
   दिनांक :07-Mar-2019