जवानाचे अपहरण झाले नसून तो सुटीवर गेला आहे. सुरक्षित आहे. अफवा टाळा. लष्कराचे आवाहन.
   दिनांक :09-Mar-2019