निकोबार बेटावर पहाटे पावणे पाच वाजता 4.7 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का जाणवला.
   दिनांक :13-Apr-2019