गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यात रस्त्याच्या कामावरील 3 वाहने नक्षलवाद्यांनी जाळली.
   दिनांक :13-May-2019