विहिरीत उतरलेल्या दोघांचा विषारी वायूने मृत्यू

    दिनांक :11-Aug-2019
कुरखेडा,
शेतातील मोटार पंपाचा नादुरुस्त फूटबाल दुरूस्ती करीता विहीरीत उतरलेल्या रोजंदारी मजूर व शेतमालकाचा मृत्यू झाल्याची घटणा आज सांयकाळी सहा वाजेचा सूमारास आंधळी फाट्याजवळ असलेल्या शेतात घडली दोघांचाही मृत्यू विहीरीतील विषारी वायूमूळे झाला असावा असा प्राथमीक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
 
 
चिखली येथील शेतकरी प्रमोद निर्मलदास डहाळे  व रोजंदारी मजूर अजय जयराम मच्छीरके असे मृतकांचे नाव आहे. प्रमोद डहाळे यांचे आंधळी फाट्यावर शेतजमीन आहे आज सांयकाळी शेतातील विहीरीत मोटार पंपाचा फूटबालमध्ये बिघाड असल्याचे त्यांचा लक्षात आल्याने त्याने मजूर अजय मच्छीरके याला विहीरीत उतरवले मात्र तो पाण्यात पडून बूडू लागल्याने काठावर असलेला शेत मालक प्रमोद डहाळे याने बचावाकरीता शेजारील शेतकऱ्यांना हाक देत तो स्वतःही विहीरीत उतरला मात्र मदत मीळण्यापूर्वीच तो सूद्धा विहीरीचा पाण्यात बूडाला दोघांचाही मृत्यू विहीरीतील विषारी वायूमूळे गूदमरून झाला असावा असा अंदाज आहे. दोन वर्षापूर्वी घटणास्थळावरून जवळच असलेल्या एका अन्य शेतकऱ्याच्या शेतातील विहीरीत सूद्धा विषारी वायूने गूदमरून एका शेतमजूराचा मृत्यू झाला होता हे विशेष. वृत्त लिहेपर्यत दोघांचेही मृतदेह विहीरीतच होते.