गणपती का बसवतात?

    दिनांक :07-Sep-2019
आपण सगळे दर वर्षी गणपती बसवतो; पण का बसवतो, याचे कारण कोणालाही माहीत नाही. आपल्या धर्म ग्रंथानुसार भगवान वेद व्यास ऋषी यांनी महाभारत हे महाकाव्य रचले, परंतु त्यांना त्याचे लिखाण करणे शक्य होत नव्हते म्हणून त्यांनी श्री गणेशाची आराधना केली आणि गणपतीला महाभारत लिहिण्याची विनंती केली. त्या वेळी गणपतीने होकार दिला. हे लिखाण दिवस- रात्र चालले आणि त्या मुळे गणपतीला थकवा आला आणि शरीरातील पाणीही वर्ज्य झाले. 
 
 
अशावेळी गणपतीच्या शरीराचे तापमान वाढू नये म्हणून व्यास यांनी श्री गणपतीला मृत्तिकेचे म्हणजे मातीचे लेपण केले आणि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला गणपतीची यथासांग पूजा केली. मातीचे लेपण केले म्हणून गणपती आखडून गेला म्हणून याला पार्थिव गणेश, असे नाव पडले. हे लिखाण दहा दिवस चालले. अनंत चतुर्दशीला हे लिखाण संपल्यावर व्यास यांनी गणपतीकडे पाहिले असता त्याच्या शरीराचे तापमान खूप वाढले होते. हे तापमान कमी व्हावे आणि गणपतीच्या अंगावरची माती निघावी म्हणून व्यासांनी गणपतीला पाण्यात विसर्जित केले. या दहा दिवसात व्यासांनी गणपतीला खाण्यास वेगवेगळे पदार्थ दिले. तेव्हा पासून गणपती बसवण्याची प्रथा पडली.
 
 
ती प्रथा आजही कलियुगात अव्याहत आणि अखंडीत पणे चालू आहे. श्री गणेशाची कृपा आपल्यावर सदैव राहो ही श्रीगणेशोत्सवा निमित्त गणेशास प्रार्थना!