पुन्हा मिळवा आत्मविश्वास

    दिनांक :07-Feb-2020
|
काही माणसं समोर आली की आपल्याला चटकन त्यांना टाळण्याच्या युक्त्यांचा विचार करावंसं वाटतं. थोडं तपशीलात शिरून पाहिलं तर लक्षात येतं की, अनेकदा ही माणसं आपल्याशी बोलताना रटाळ, प्रत्येकाविषयीची नकारात्मक मतंच ऐकवत असतात. त्यामुळे जगात काहीच चांगलं नाही, जग विश्वासघातकी-वाईट लोकांनीच भरलेलं आहे अशी भावना मनात निर्माण होऊ लागते. परंतु नकारात्मकता हा एक मानसिक आजार आहे. प्रत्येकाविषयी, प्रत्येक घटनेविषयी भीती, अविश्वास किंवा शंका यांमधून तो उद्भवतो. त्याची मुळं सहसा आलेल्या काही वाईट अनुभवांचा प्रभाव मनावरून पूर्णपणे पुसून टाकून मन पुन्हा प्रसन्न करण्यात आलेल्या अपयशात दडलेली असतात. आत्मविश्वासाचा अभाव असल्यामुळे इतरांनी आपल्यावर मारलेले शेरेच खरे धरल्यामुळे इतर लोकांविषयी मनात राग निर्माण झालेला असतो. 

ata_1  H x W: 0 
 
परिणामी, प्रत्येक व्यक्तीचं वागणं, बोलणं या मानसिक रुग्णाला आपल्या विरोधात असल्यासारखं वाटतं. आपल्या बाबतीत काहीच चांगलं घडणार नाही असं वाटू लागतं. कधी तरी लागोपाठ आलेल्या अपयशाच्या अनुभवातून यापैकी काही लोक पूर्णपणे सावरू शकलेले नसतात. यासाठी अर्थातच समुपदेशन आणि मित्र आणि जवळच्या मंडळींनी त्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी संवाद साधणं हे उपचार आहेत. पेला अर्धा भरलेला की अर्धा रिकामा हे नेहमीचं उदाहरण या व्यक्तींबाबत नेहमीच दिलं जातं. अशा रुग्णांचं मन शांत करण्यासाठी काही औषधं दिली जातात. मनातील विचार काढून आत्मविश्वास बळावला जावा यासाठी मानसोपचार केले जातात. ध्यानधारणा, योग, शांत, प्रसन्न वातावरणात राहणं, फिरणं, जिथे आपल्यावर टीका केली जाणार नाही अशा लोकांच्या सानिध्यात अधिक काळ राहणं हे यासंदर्भात उपाय ठरू शकतात. अपयशावर मात करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त व्हावं यासाठी त्यांना सतत प्रेरणा देत राहण्याचाही उपचारांमध्ये समावेश होतो. एखादं किरकोळ यशही त्यांना पुन्हा आत्मविश्वास प्राप्त करून देण्यास पुरेसं ठरतं.