पंचांग

पंचांग - १६ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १६ नोव्हेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक २५ शके १९४१ ό..

पंचांग- १५ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १५ नोव्हेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक २४ शके १९४१☀ सूर..

पंचांग - १३ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १३ नोव्हेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक २२ शके १९४१☀ सूर..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग; दि. ११ नोव्हेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक २० शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:२०☀ सूर्यास्त -१७:३४⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२५ ते स.०६:..

पंचांग - ०९ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०९ नोव्हेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०९ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १८ शके १९४१ ό..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. ०८ नोव्हेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १७ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१८☀ सूर्यास्त -१७:३६⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२३ ते स.०६:..

पंचांग -०६ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०६ नोव्हेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १५ शके १९४१☀ सूर..

पंचांग- ०५ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०५ नोव्हेंबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०५ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १४ शके १९४१☀ सूर्..

पंचांग- ०५ नोव्हेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०५ नोव्हेंबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०५ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १४ शके १९४१☀ सूर्..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. ०३ नोव्हेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक १२ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१७☀ सूर्यास्त -१७:३७⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२२ ते स.०६..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. ०२ नोव्हेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ११ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१६☀ सूर्यास्त -१७:३८⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१९ ते स.०६..

पंचांग- ३१ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०९ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१५☀ सूर्यास्त -१७:३९⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२० ते ..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. ३० ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०८ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१५☀ सूर्यास्त -१७:३९⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२० ते ..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २९ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०७ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:१४☀ सूर्यास्त -१७:४०⭐ प्रात: संध्या - स.०५:२० ते ..

पंचांग २६ ॲाक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २६ ॲाक्टोबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २६ ॲाक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०४ शके १९४१☀ सूर्यो..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २४ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०२ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:१२☀ सूर्यास्त -१७:४२⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१८ त..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २३ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक ०१ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:११☀ सूर्यास्त -१७:४३⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१८ ते स..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २२ ॲाक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २२ ॲाक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन ३० शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:११☀ सूर्यास्त -१७:४३⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१८ ते ..

पंचांग - २१ ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २१ ऑक्टोबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २९ शके १९४१☀ सूर्योदय ..

पंचांग- २० ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २० ऑक्टोबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २० ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २८ शके १९४१☀ सूर्योदय..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. १९ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २७ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:१०☀ सूर्यास्त -१७:४७⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१७ ते स.०६:३१..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग १६ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १६ अॉक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २४ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०९☀ सूर्यास्त -१७:४८⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१७ ते..

पंचांग - १४ ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १४ ऑक्टोबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १४ अॉक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २२ शके १९४१☀ सू..

पंचांग- १३ ॲाक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १३ ॲाक्टोबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ ॲाक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २१ शके १९४१☀ सूर्यो..

पंचांग - १२ ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १२ ऑक्टोबर  २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १२ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन २० शके १९४१ό..

पंचांग - ११ ऑटोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ११ ऑटोबर २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!ग्रहदृष्टी धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ११ अॉक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन १९ शके १९४१☀ सूर्य..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. १० ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १० अॉक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन १८ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०८☀ सूर्यास्त -१७:५२⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१५ ते..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. ०८ ॲाक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार दिनांक ०८ ॲाक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन १६ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०७☀ सूर्यास्त -१७:५३⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१५ त..

पंचांग नागपूर-- ०७ ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०७ ऑक्टोबर २०१९                                &nb..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०५ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०५ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन १३ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०६☀ सूर्यास्त -१७:५६ प्रात: संध्या - स.०५:१४ ..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०४ ऑक्टोबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन १२ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०६☀ सूर्यास्त -१७:५६ प्रात: संध्या - स.०५:१४ ..

पंचांग- ३ ऑक्टोबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०३ अॉक्टोबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०३ अॉक्टोबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन ११ शके १९४१☀ सूर्यो..

पंचांग- २७ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २७ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २७ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन ०५ शके १९४१☀ सूर्योद..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २५ सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन ०३ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०४☀ सूर्यास्त -१८:०४⭐ प्रात: संध्या - स.०५:१३ ते स..

पंचांग- २४ सप्टेंबर २०१९

हदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २४ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २४ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक आश्विन ०२ शके १९४१☀ सूर्योदय ..

पंचांग - २२ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २२ सप्टेंबर २०१९                              !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय ..

पंचांग - २१ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २१ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २१ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ३० शके १९४१☀ सूर्य..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग - १९ सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद २८ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:०३☀ सूर्यास्त -१८:१० ⭐ प्रात: संध्या - स.०५:..

पंचांग- १८ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १८ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १८ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद २७ शके १९४१☀ सूर्य..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. १६ सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद २५ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:०३☀ सूर्यास्त -१८:१३⭐ प्रात: संध्या - स.०५..

पंचांग - १५ सप्टेंबर २०१९

पंचांग - १५ सप्टेंबर २०१९..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. १४ सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद २३ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०२☀ सूर्यास्त -१८:१४⭐ शुक्र बालत्व निवृत्ति⭐ प..

पंचांग- १३ सप्टेंबर २०१९

पंचांग- १३ सप्टेंबर २०१९..

पंचांग- ११ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ११ सप्टेंबर २०१९धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय नागपूर नुसारदिनांक ११ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद २० शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०२☀ सूर्यास्त -१८:१६ ..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. १० सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांगनुसार दिनांक १० सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १९ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:०२☀ सूर्यास्त -१८:१८ ♦⭐ शुक्रास्त सु..

पंचांग नागपूर- ०९ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०९ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०९ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १८ शके १९४१ www.grahadri..

पंचांग - ०८ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०८ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०८ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १७ शके १९४१☀ सूर्य..

पंचांग- ०६ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०६ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०६ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १५ शके १९४१☀ सूर्य..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग - ०५ सप्टेंबर २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक ०५ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १४ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:०१☀ सूर्यास्त -१८:२२♦⭐ शुक्रास्त सुरू आहे.⭐ प्रात..

पंचांग- ०४ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०४ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १३ शके १९४१☀ सूर्य..

पंचांग - ०३ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग -- ०३ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०३ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १२ शके १९४१☀ सूर्योदय -०..

पंचांग - ०२ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०२ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०२ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ११ शके १९४१☀ सूर्य..

पंचांग - ०१ सप्टेंबर २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०१ सप्टेंबर २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०१ सप्टेंबर २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद १० शके १९४१☀ सूर्य..

पंचांग-- ३० अॉगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग-- ३० अॉगस्ट २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ३० अॉगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०८ शके १९४१ www.grahadrishti.orga..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग - दि. २९ ऑगस्ट २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०७ शके १९४१☀ सूर्योदय -०६:००☀ सूर्यास्त -१८:३० ♦⭐ शुक्रास्त ..

पंचांग- २७ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर- २७ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २७ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०५ शके १९४१☀ सू..

पंचांग - २६ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २७ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २७ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०५ शके १९४१☀ स..

पंचांग नागपूर-- २६ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २६ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २६ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०४ शके १९४१☀ स..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २५ ऑगस्ट २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नुसार दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०३ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:००☀ सूर्यास्त -१८:३१ ♦ शुक्रास्त सुर..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर- २४ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर- २४ ऑगस्ट २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २४ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०२ शके १९४१☀ सूर..

पंचांग - २३ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २३ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २३ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक भाद्रपद ०१ शके १९४१☀ स..

पंचांग नागपूर- २२ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २२ ऑगस्ट २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २२ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण ३१ शके १९४१☀ सू..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दि. २१ ऑगस्ट २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण ३० शके १९४१☀ सूर्योदय -०५:५९☀ सूर्यास्त -१८:३४♦ शुक्रा..

पंचांग - १९ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १९ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १९ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २८ शके १९४१☀ सू..

पंचांग- २० ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २० ऑगस्ट २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २० ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २९ शके १९४१☀ सूर..

पंचांग- १८ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १८ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १८ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २७ शके १९४१☀ सू..

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग - १५ ऑगस्ट २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २४ शके १९४१ ☀ सूर्योदय -०६:५७☀ सूर्यास्त -१८:३९🔴⭐ शुक्रास्त सुरू आहे. ⭐ प्र..

पंचांग - १४ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर- - १४ ऑगस्ट २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १४ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २३ शके १९४१☀ सू..

पंचांग- १३ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १३ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २२ शके १९४१☀ सू..

पंचांग - १२ ऑगस्ट २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १२ ऑगस्ट २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १२ ऑगस्ट २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक श्रावण २१ शके १९४१☀ सू..