पंचांग

पंचांग- २० मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २० मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २० मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख ३० शके १९४१www.grahadrishti.org☀ स..

दैनिक पंचांग--१९ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग-- १९ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १९ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २९ शके १९४१www.grahadrishti.org&..

पंचांग- १८ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १८ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १८ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २८ शके १९४१www.grahadrishti.org&#..

पंचांग - १७ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १७ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १७ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २७ शके १९४१www.grahadrishti.org☀ ..

पंचांग - १७ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १७ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १७ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २७ शके १९४१www.grahadrishti.org☀ ..

पंचांग- १६ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १६ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १६ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २६ शके १९४१www.grahadrishti.org☀ ..

पंचांग - १४ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १४ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १४ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २४ शके १९४१www.grahadrishti.org&#..

पंचांग- १२ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १३ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २३ शके १९४१www.grahadrishti.org☀..

पंचांग- ११ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ११ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ११ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख २१ शके १९४१www.grahadrishti.org &#..

पंचांग - ०९ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०९ मे २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०९ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख १९ शके १९४१www.grahadrishti.org☀ सू..

आजचे पंचांग; दिनांक ०७ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर - ०७ मे २०१९   !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार आज दिनांक ०७ मे २०१९  भारतीय सौर दिनांक वैशाख १७ शके १९४१ सूर्योदय -०५:४८ सूर्यास्त -१८:३२ प्रात: संध्या - स.०५:१४ ते स.०६:०९ सायं संध्या - १८:५३ ते २०:०१ अपराण्हकाळ - १३:४५ ते १६:१९ प्रदोषकाळ - १८:५३ ते २१:०९ निशीथ काळ - २४:१९ ते २५:०७ राहु काळ - १५:५० ते १७:२५ श्राद्धतिथी - तृतीया - युगादि श्राद्ध ..

पंचांग - ०६ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०६ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०६ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख १६ शके १९४१www.grahadrishti.or..

पंचांग- ०५ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०५ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०५ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख १५ शके १९४१www.grahadrishti.org&..

पंचांग- ०४ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०४ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख १४ शके १९४१www.grahadrishti.org &..

आजचे पंचांग; दिनांक ०२ मे २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०२ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०२ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख १२ शके १९४१www.grahadrishti.org☀..

आजचे पंचांग; दिनांक ०१ मे २०१९

 ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०१ मे २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०१ मे २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख ११ शके १९४०www.grahadrisht..

पंचांग - ३० एप्रिल २०१९

 खास असंख्य लोकाग्रहास्तव आता एक दिवस अगोदरच पंचांग संदेश सुरु करत आहोत ह्याची विशेष नोंद आमच्या सूर्यसिद्धांतीय पंचांग उपयोग कर्त्यांनी घ्यावी.ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ३० एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राची..

पंचांग - २९ एप्रिल २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २९ एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २९ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख ०९ शके १९४१www.grahadrishti.or..

पंचांग - २८ एप्रिल २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २८ एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २८ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख ०८ शके १९४०www.grahadrisht..

पंचांग - २७ एप्रिल २०१९

 खास असंख्य लोकाग्रहास्तव आता एक दिवस अगोदरच पंचांग संदेश सुरु करत आहोत ह्याची विशेष नोंद आमच्या सूर्यसिद्धांतीय पंचांग उपयोग कर्त्यांनी घ्यावी.ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २७ एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राची..

पंचांग -२३ एप्रिल २०१९

 ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २३ एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २४ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक वैशाख ०४ शके १९४०www.grahadris..

पंचांग १९ एप्रिल २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग !!श्री रेणुका प्रसन्न!! धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १९ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र २९ शके १९४०www.grahadrishti.org☀ सूर्योदय ..

पंचांग १६ एप्रिल २०१९

   ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १६ एप्रिल २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!  धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १६ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र २६..

पंचांग १३ एप्रिल २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १३ एप्रिल २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र २३ शके १९४०www.grahadrishti.org..

पंचांग - ०९ एप्रिल २०१९

ग्रहदृष्टीसूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०९ एप्रिल २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०९ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र १९ शके १९४०www.gragadrishti.org&..

पंचांग - ०७ एप्रिल २०१९

पंचांग - ०७ एप्रिल २०१९..

पंचांग - ०४ एप्रिल २०१९

  ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०४ एप्रिल २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र १४ शके १९४०www.grah..

पंचांग - ०३ एप्रिल २०१९

   ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०३ एप्रिल २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०३ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र १२ शके १९४०ww..

पंचांग- ०२ एप्रिल २०१९

 ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०२ एप्रिल २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०२ एप्रिल २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र १२ शके १९४०www.grahadrish..

पंचांग - ३० मार्च २०१९

  ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ३० मार्च २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ३० मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र ०९ शके १९४०www.graha..

पंचांग २५ मार्च २०१९

!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २५ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र ०४ शके १९४०www.grahadrishti.org☀ सूर्योदय -०६:१८☀ सूर्यास्त -१८:२१⭐ प्रात: संध्..

पंचांग- २४ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २४ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र ०३ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६:२०☀ सूर्यास..

पंचांग- २३ मार्च २०१९

  ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २३ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २३ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र ०२ शके १९४०www.grahad..

पंचांग २२ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर --- २२ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २२ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक चैत्र ०१ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६..

पंचांग २० मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २० मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २० मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन २९ शके १९४०www.grahadrishti.org..

पंचांग १८ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १८ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १८ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन २७ शके १९४०www.grahadrishti.org☀..

पंचांग -- १७ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १७ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १७ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन २६ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६..

पंचांग-- १३ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग -- १३ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १३ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन २२ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६:२८ ..

आजचे पंचांग, दिनांक १२ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १२ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १२ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन २१ शके १९४०www.grahadrishti.org☀..

आजचे पंचांग, दिनांक १० मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- १० मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक १० मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन १९ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६..

पंचांग- ०६ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०६ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०६ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन १५ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६..

आजचे पंचांग दिनांक ४ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर ०४ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन १३ शके १९४० ☀ सूर्योदय..

पंचांग- ०४ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०४ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०४ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन १३ शके १९४०www.grahadrishti.org..

पंचांग ०२ मार्च २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- ०२ मार्च २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक ०२ मार्च २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन ११ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६..

आजचे पंचांग; दि. २८-०२-२०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २८ फेब्रुवारी २०१९ !!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन ०९ शके १९४०☀ सूर्योदय -०६:३८☀ सूर्यास्त -१८:१४⭐ प्रात: संध्या - स.०५:४६ ते स.०६:५९⭐ सायं संध्या - १८:३५ ते १९:५०⭐ अपराण्हकाळ - १३:५७ ते १६:१७⭐ प्रदोषकाळ - १८:३५ ते २१:०४⭐ निशीथ काळ - २४:२२ ते २५:१२⭐ राहु काळ - १४:१९ ते १५:४७⭐ श्राद्धतिथी - दशमी श्राद्ध ..

आजचे पंचांग, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९

*ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २६ फेब्रुवारी २०१९**धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार* *!!श्री रेणुका प्रसन्न!!* *दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९**राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक* फाल्गुन ०७..

आजचे पंचांग; दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९

*ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २५ फेब्रुवारी २०१९**धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसार**दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९* *राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक* फाल्गुन ०६ शके १९४० ☀ *सूर्य..

पंचांग नागपूर-- २३ फेब्रुवारी २०१९

ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर-- २३ फेब्रुवारी २०१९!!श्री रेणुका प्रसन्न!!धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध ग्रहदृष्टी सूर्यसिद्धांतीय पंचांग नागपूर नुसारदिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक फाल्गुन ०४ शके १९४०☀ सू..