Coronavirus in India

  • Confirmed*

  • Cases As Per MoHFW*

  • Deaths

  • Recovered

  • Treatment Ongoing

  • No. Of Tests Done*Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

अग्रलेख मे. २७, २०२०

कृषी सुधारणा अंमलात येणे गरजेचे...

केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जे 20 लाख कोटी रुपयांचे महापॅकेज घोषित केले, त्यात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. केवळ शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करून समस्या सुटत नाहीत, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेतले आणि कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ज्या अनेक उपाययोजना सुचविल्या, त्यांची अंमलबजावणी आता राज्य सरकारांना करायची आहे. सरकारने कृषिपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी पॅकेजच्या माध्यमातून ज्या अनेक तरतुदी केल्या आहेत, त्यांचा लाभ घेत राज्यांनी शेती आणि शेतकरी अशा दोघांनाही संजीवनी द्यायची आहे.

14 Hr 24 Min ago

Click for e-Paper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.