X

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Click for e-Paper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

आकांक्षा

कविवर्य ग्रेस यांच्या कवितेतील गूढ-अगम्य स्त्री संदर्भ : महानायिका

   मराठी साहित्यसृष्टीला लाभलेल्या समृद्ध कवितांच्या परंपरेमध्ये एक महत्त्वाचे आणि विलोभनीय नाव म्हणजे कविवर्य ग्रेस! माणिक गोडघाटे हे मूळ नाव असलेल्या ग्रेसचा जन्म 10 मे 1937 रोजी झाला आणि साहित्यक्षेत्रामध्ये एक नवे पर्व म्हणून उदयाला आले.कधी हिडिंबा पारोशी, शूर्पणखाही उदास;देहभावाला जाणवे, देहभावाची किळस.कधी राधा, काळी कुब्जा देहाखालून चालते;शूर्पणखेच्या पोटी नवे लक्ष्मणाचे नाते. जगण्याच्या शारीरप्रक्रियेशी प्रत्येक स्त्री-पुरष बांधलेला असल्याने त्याला कोणतेही स्वातंत्र्य नसते. र

१७ जानेवारी, २०२०

आकांक्षा

कविवर्य ग्रेस यांच्या कवितेतील गूढ-अगम्य स्त्री संदर्भ : महानायिका

   मराठी साहित्यसृष्टीला लाभलेल्या समृद्ध कवितांच्या परंपरेमध्ये एक महत्त्वाचे आणि विलोभनीय नाव म्हणजे कविवर्य ग्रेस! माणिक गोडघाटे हे मूळ नाव असलेल्या ग्रेसचा जन्म 10 मे 1937 रोजी झाला आणि साहित्यक्षेत्रामध्ये एक नवे पर्व म्हणून उदयाला आले.कधी हिडिंबा पारोशी, शूर्पणखाही उदास;देहभावाला जाणवे, देहभावाची किळस.कधी राधा, काळी कुब्जा देहाखालून चालते;शूर्पणखेच्या पोटी नवे लक्ष्मणाचे नाते. जगण्याच्या शारीरप्रक्रियेशी प्रत्येक स्त्री-पुरष बांधलेला असल्याने त्याला कोणतेही स्वातंत्र्य नसते. र

१७ जानेवारी, २०२०